Szkoły Policealne, Kursy i Szkolenia - zadzwoń 22 678 60 56

Kursy fryzjerskie Warszawa Darmowe Szkoły Policealne Warszawa Szkoła Policealna

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy do szkoły mogę zapisać się telefonicznie?

Nie, zapisać można się tylko osobiście. Istnieje jednak możliwość rezerwacji miejsca zapisując się on-line. Rezerwacja taka jest ważna 14 dni.

 

Czy do szkoły może zapisać mnie inna osoba ?

Nie, trzeba zapisać się osobiście. W wyjątkowych przypadkach inna osoba może przynieść wypełnione dokumenty ale tylko z pisemnym upoważnieniem osoby zainteresowanej za ukazaniem dowodu osobistego. Podpisane i wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną.

 

Czy pobierane jest wpisowe?

Nie, w żadnej naszej szkole nie pobieramy wpisowego

 

Kiedy można zapisać się do szkoły?

Rekrutacje prowadzimy przez cały rok. Można zapisywać się na nabór letni (luty) i nabór zimowy(wrzesień)

 

Jakie sa dostępne kierunki kształcenia?

Rekrutacja prowadzona jest na wszystkie kierunki dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Jaki tryb nauczania mogę wybrać?

Zajęcia prowadzone są w 3 trybach nauczania. Zajęcia w trybie zaocznym: sobota i niedziela średnio co 2 tygodnie, w trybie wieczorowym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 16:00 – 21, w trybie dziennym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 8:00 – 16:00

 

Z jaką częstotliwością odbywają się zajęcia w szkole?

Zajęcia w trybie zaocznym: sobota i niedziela średnio co 2 tygodnie, w trybie wieczorowym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 16:00 – 21, w trybie dziennym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 8:00 – 16:00

 

Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące planu zajęć?

Plany zajęć dla poszczególnych grup znajdują się na stronie internetowej w zakładce PLANY. Harmonogram zjazdów w zakładce INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

 

Czy nie mając matury mogę zapisać się do szkoły policealnej?

Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego, a jedynie ukończenie szkoły średniej.

 

Czy aby zapisać się do szkoły zamiast świadectwa ukończenia szkoły średniej mogę przynieść świadectwo maturalne?

Nie, do zapisu do szkoły konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej

 

Czy do zapisu wystarczy ksero świadectwa ukończenia szkoły?

Nie, do zapisu wymagany jest oryginał, duplikat lub xero poświadczone notarialnie.

 

Czy zaświadczenie lekarskie to zaświadczenie od lekarza medycyny pracy?

Tak, jest to zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie skierowania ze szkoły. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.)

 

Czy inna osoba może odebrać za mnie dokumenty?

Tak, ale tylko kiedy posiada pisemne upoważnienie. To samo dotyczy odbioru zaświadczeń.

 

Czy mogę wypożyczyć swoje świadectwo?

Tak, na okres dwóch tygodni, po napisaniu pisemnego zobowiązania.

 

Czy mogę zrezygnować ze szkoły w dowolnym momencie?

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie,  każdego Słuchacza obowiązuje 3 – miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Czy egzaminy są płatne?

Nie, egzaminy przeprowadzane zgodnie z cyklem kształcenia tj. egzaminy semestralne są bezpłatne. Płatne są tylko egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminie dodatkowym.

 

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS?

Tak, wydajemy zaświadczenia do ZUS i zaświadczenia potwierdzające naukę do innych instytucji. Wszystkie zaświadczenia są bezpłatne.

 

Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie o tym że się uczę?

Zaświadczenie potwierdzające zapis do szkoły wydajemy w dniu zapisu pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki najwcześniej w dniu pierwszych zajęć. Zaświadczenia dla naszych Słuchaczy wydawane są od ręki.

 

Czy szkoła wydaje legitymacje?

Tak, wydajemy legitymacje szkolne, które uprawniają do zniżek na PKP, komunikację miejską, kino, teatr, basen. Szczegóły zniżek komunikacyjnych należy sprawdzić w regulaminie przewoźnika.

 

Kiedy mogę otrzymać legitymację?

Legitymacje sa wydawane najwcześniej w dniu spotkań organizacyjnych.

 

Kiedy odbywają się spotkania organizacyjne?

Spotkania organizacyjne w naborze letnim odbywają się najczęściej pod koniec lutego, spotkania w naborze zimowym pod koniec września. Informacja o terminach spotkań organizacyjnych umieszczana jest na stronie internetowej z minimum miesięcznym wyprzedzeniem w zakładce INFORMACJE DLA SŁUCHACZY.

 

Ile kosztuje wydanie legitymacji i indeksu?

Wydanie obu dokumentów jest bezpłatne. Płatne natomiast jest wydanie duplikatu w przypadku zagubienia dokumentu – szczegóły  w sekretariacie

 

Czy przy zapisie do szkoły sa jakieś ograniczenia wiekowe?

Nie, szkoła nie wyznacza górnej granicy wiekowej zapisu do szkoły. Warunkiem przyjęcia, jako że prowadzimy szkoły dla dorosłych jest ukończenie 18 r.ż. W szczególnych przypadkach przyjmowane są osoby młodsze (informacja w sekretariacie).

 

Czy zdjęcia i zaświadczenie lekarskie mogę donieść w innym terminie?

Tak, najpóźniej na 2 tygodnie przed spotkaniami organizacyjnymi.

 

Czy prace kontrolne można zostawiać w sekretariacie?

Prace kontrolne oddajemy wyłącznie nauczycielowi, który prowadzi przedmiot. W wyjątkowych przypadkach i po ustaleniu sytuacji z nauczycielem można zostawić pracę w sekretariacie.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisu do szkoły policealnej 2 letniej?

Dokumenty potrzebne do zapisu to:

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)

- 3 zdjęcia (legitymacyjne)

- Zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,

- Xero dowodu osbistego,

- Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

 

Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu szkoły 2 – letniej?

Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej 2 – letniej z uprawnieniami, które jest równoważne ze świadectwem szkoły publicznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Po zdaniu takiego egzaminu Słuchacz uzyskuje tytuł technika.

 

Ile kosztuje nauka w Szkole Policealnej 2 - letniej?

Nauka na większości kierunków jest bezpłatna. Informację o opłatach za naukę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisu do szkoły policealnej 1 - rocznej?

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)

- 1 zdjęcie (legitymacyjne)

- Xero dowodu osobistego

- Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

 

Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu szkoły 1 – rocznej?

Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 1 – rocznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu na tytuł Specjalisty i po jego zdaniu dodatkowo otrzymuje dyplom specjalisty.

 

Ile kosztuje nauka w Szkole Policealnej 1 - rocznej?

Informację o opłatach za naukę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisu do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych?

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły (oryginał lub duplikat),

- 3 zdjęcia legitymacyjne,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

 

Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych?

Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego równoważne ze świadectwem szkoły publicznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu otrzymuje świadectwo maturalne.

 

Ile kosztuje nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych?

Nauka jest bezpłatna

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisu na kurs?

Należy wypełnić podanie, dostępne w sekretariacie oraz trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Nie mam ukończonych 18 lat, czy mogę zapisać się na kurs?

Tak, ale tylko za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego

 

Czy na kursy fryzjerskie, kosmetyczne, manicure i inne musze przynosić jakieś kosmetyki lub sprzęty?

Nie, wszystkie niezbędne materiały zapewnia szkoła

 

Kiedy odbywają się zajęcia na kursach?

Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach 17:00 – 21:00

 

Czy kursy prowadzone są też w wakacje?

Tak, kursy prowadzimy przez cały rok

 

Czy mogę zapisać się do szkoły jeśli zakończyłem kształcenie na Zasadniczej Szkole Zawodowej?

Tak, ale tylko do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauka w Liceum trwa 3 – lata.

Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) zostały zlikwidowane z dniem 1 września 2012 r.

 

Czy muszę przynosić na zajęcia w szkole fryzjerskiej, kosmetycznej, manicure i innych swoje sprzęty lub kosmetyki?

Nie, wszystkie kosmetyki i sprzęt niezbędny w cyklu kształcenia zapewnia szkoła

 

Ile godzin zajęć w trakcie semestru mogę opuścić?

Aby Słuchacz mógł zostać dopuszczony do egzaminu semestralnego z danego przedmiotu musi mieć minimum 51% frekwencji.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie Fryzjer Szkoła przyjazna rodzicom Centrum Kształcenia Zacisze Lidia Dąbrowa Warszawa

Centrum Kształcenia ZACISZE
ul. Radzymińska 242
03-674 Warszawa

tel./fax.: 22 678 60 56

e-mail: sekretariat@ckzacisze.edu.pl
www:

NR KONTA:
94 1950 0001 2006 0339 2964 0002

profil Facebook