Szkoły Policealne, Kursy i Szkolenia - zadzwoń 22 678 60 56

Kursy fryzjerskie Warszawa Darmowe Szkoły Policealne Warszawa Szkoła Policealna

Informacje dla Słuchaczy

 Rekrutacja JESIEŃ 2017 już ruszyła ! Pospiesz się i sprawdź naszą ofertę ! Zapisy do 15 września 2017 r.Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na semestr letni roku szkolnego 2016/2017 dostępne pod tym linkiem


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ - LUTY 2017 będą dostępne w sekretariacie szkoły w dniu 31 marca 2017 r. po godzinie 12:00.

Odbiór dyplomów od 1 kwietnia 2017 r.


Uwaga - zmiana numeru konta !

Od października 2015 r. wszystkie wpłaty prosimy kierować na nowy numer konta bankowego : Idea Bank 94 1950 0001 2006 0339 2964 0002 


Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na semestr zimowy roku szkolnego 2015/2016 dostępne pod tym linkiem


PESEL obowiązkowo na legitymacji !

Od 23 stycznia 2015 r. rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) wprowadza nowy druk legitymacji szkolnych na których obowiązkowo musi być dopisany numer PESEL Słuchacza.
Aby nie wymieniać dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016 z tym, że pod pewnymi warunkami.
Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły.
Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy.


ZAPISZ SIĘ ONLINE
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie Fryzjer Szkoła przyjazna rodzicom Centrum Kształcenia Zacisze Lidia Dąbrowa Warszawa

Centrum Kształcenia ZACISZE
ul. Radzymińska 242
03-674 Warszawa

tel./fax.: 22 678 60 56

e-mail: sekretariat@ckzacisze.edu.pl
www:

NR KONTA:
94 1950 0001 2006 0339 2964 0002

profil Facebook