Szkoły Policealne, Kursy i Szkolenia - zadzwoń 22 678 60 56

Kursy fryzjerskie Warszawa Darmowe Szkoły Policealne Warszawa Szkoła Policealna

Niania/Guwernantka z językiem obcym

Kurs Kwalifikacji Zawodowych

Niania/Guwernantka z językiem obcym

160 h. dydaktycznych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

Absolwent/ka kursu Profesjonalna niania/Guwernantka wie jak zaplanować i zorganizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną z dzieckiem. W zakres obowiązków Niani/Guwernantki wchodzi także pielęgnowanie dziecka  zarówno zdrowego jak i chorego, prowadzenie działań wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego podopiecznego.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz zarówno w kraju w licznych punktach opieki nad dziećmi (przedszkola, kluby malucha, przechowalnie), jak i za granicami Polski.

Kurs Kwalifikacji zawodowych zwiększą Twoje kompetencje  i szanse na zatrudnienie jako opiekunka do dzieci w domach rodzinnych.

Guwerner/Guwernantka, to nauczyciel/ka w warunkach domowych, osoba zajmująca się wychowaniem i wsparciem w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W cyklu nauczania zapoznają się Państwo z przedmiotami zawodowymi z zakresu prac manualnych, psychologii i pedagogiki, literatury oraz etyki w zawodzie.

Wykonując ten zawód, masz możliwość pracy w środowiskach zupełnie nowych, poza granicami naszego kraju, dlatego ogromny nacisk kładziemy na szybką i efektywną naukę języka obcego, czyli niemieckiego lub angielskiego (za względu na zapotrzebowanie rynków zachodnich).

 

Przedmiot

Liczba godzin

Język niemiecki/angielski:

kursy języka niemieckiego/angielskiego adresowane są do osób, które chcą rozpocząć naukę języka w celu przygotowania się do wyjazdu za granicę czy też po prostu podtrzymać znajomość języka i zastosować te umiejętności w nauczaniu dzieci znajdujących się pod Państwa opieką.

60

Higiena:

ma na celu wdrażanie zasad dotyczących przestrzegania czystości oraz nauczania o wpływie środowiska na zdrowie ludzkie.

10

Pedagogika porównawcza:

ma za zadanie zapoznać Państwa z zagadnieniami dotyczącymi poziomów i systemów nauczania w krajach UE.

Zakresem zainteresowań Pedagogiki porównawczej jest analiza i porównywanie poszczególnych systemów edukacji i wychowania w konkretnych państwach.
Ta subdyscyplina analizuje i porównuje  tradycje w dziedzinie edukacji poszczególnych krajów oraz ich rozwój ekonomiczno-politycznym a także społeczno-kulturalny.

10

Literatura dziecięca:

w zakres tego przedmiotu wchodzą pozycje literackie dla dzieci obowiązujące na rynku polskim jak i poszczególnych państw UE.

10

Komunikacja interpersonalna:

to nie tylko prawidłowe i beztresowe porozumiewanie się, to również przygotowanie do znajomości własnej osobowości i możliwości, które zostaną wykorzystanie do wychowywania i kształcenia dzieci, nauczenie ich czym jest wartość własna i jak można ją wykorzystać w kontaktach z innymi dziećmi i osobami dorosłymi.

10

Etyka zawodu:

ma na celu przekazanie Państwu informacji, jak i w jaki sposób zastosować przepisy kodeksu etycznego w pracy pedagogicznej z dzieckiem i jego rodziną.

10

Edukacja plastyczna i techniczna:

W realizacji tego przedmiotu można wyłonić dwa zasadnicze cele:

  1. rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia,
  2. umiejętność projektować działań praktycznych z zakresu edukacji plastycznej i technicznej.

15

Psychologia rozwojowa:

jest to dziedzina naukowa zajmująca się okresami rozwoju człowieka. Podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju to:
Fazy rozwoju człowieka

Przebieg rozwoju emocjonalnego

Inteligencja – teoria przetwarzania informacji

Rozwój rozumienia u dzieci wg Piageta

Rozwój percepcyjny ? dysleksja i dysgrafia

Rozwój poznawczy człowieka.

10

Gry i zabawy edukacyjne:
tego typu zajęcia służą zapoznaniu się z najnowszymi i najbardziej popularnymi grami i zabawami edukacyjnymi, przeznaczonymi dla odpowiedniej grupy wiekowej.

15

Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu:
Celem prowadzonych doświadczeń i eksperymentów jest

rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi

i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie przez dzieci, wsparcie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwalają mu zrozumieć zachodzące procesy w przyrodzie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku

rozwijanie twórczej postawy.

10

Razem:

160

TRYB DZIENNY
W GODZ. 9 – 16

TRYB WIECZOROWY

W GODZ. 17-21

pn - pt 17.0721.07.2017 r.

pn - pt 17.0721.07.2017 r.

pn – pt 24.0728.07.2017 r.

pn – pt 24.0728.07.2017 r.

pn – czw 31.0704.08.2017 r.

pn – czw 31.0704.08.2017 r.

wt – pt 07.0811.08.2017 r.

wt – pt 07.0811.08.2017 r.

Pn-wt 14.0818.08.2017 r.

pn - pt 14.0818.08.2017 r.

 

pn – pt 21.0825.08.2017 r.

 

pn – cz 28.0801.09.2017 r.

.


 

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie Fryzjer Szkoła przyjazna rodzicom Centrum Kształcenia Zacisze Lidia Dąbrowa Warszawa

Centrum Kształcenia ZACISZE
ul. Radzymińska 242
03-674 Warszawa

tel./fax.: 22 678 60 56

e-mail: sekretariat@ckzacisze.edu.pl
www:

NR KONTA:
94 1950 0001 2006 0339 2964 0002

profil Facebook