Szkoły Policealne, Kursy i Szkolenia - zadzwoń 22 678 60 56

Kurs masażu bańka chińska w walce z celulitem Kursy fryzjerskie Warszawa Darmowe Szkoły Policealne Warszawa Bezpłatne kierunki tytuł technika Liceum Ogólnokształcące - zapisz się ONLINE Szkoła Policealna

Opiekunka dziecięca

Czas trwania: 30 godzin

Program szkolenia:

1. Koncepcja rozwoju w psychologii rozwojowej
2. Istota rozwoju – zajęcia warsztatowe
3. Rozwój psychiczny człowieka
4. Okres sensytywny i krytyczny
5. Periodyzacja rozwoju
6. Teoria J. Piageta rozwój poznawczy - podstawowe pojęcia
7. Natura czy wychowanie. Interakcjonizm – zajęcia warsztatowe
8. Wczesne uspołecznienie
9. Wiek przedszkolny
– rozwój  fizyczny
– rozwój  poznawczy
– rozwój  emocjonalny
– rozwój  społeczny
10. Wpływ wychowywania rodziców na rozwój dziecka
11. Postawy i wartości społeczne oraz ich kształtowanie
12. Dojrzałość społeczna i emocjonalna
13. Podstawy wiedzy o rodzinie
14. Metody aktywizujące:
- Metoda Dobrego startu
- Metoda Ośrodków pracy
- Metoda Weroniki Sherbourn
- Metody indywidualne
- Nagradzanie i karanie
- Metoda zadaniowa
- Metody kształtowania systemu ról i norm grupowych
- Metody kształtowania grupowych wzorów życia
15. Bezpośrednia motywacja do działania
16. Współczesna klasyfikacja osób niepełnosprawnych
17. Różnice występujące  wśród osób niepełnosprawnych
18. Dziecko niepełnosprawne
- w rodzinie
- w placówce wychowawczej
- w hospicjum
19. Trudności wychowawcze a niepełnosprawność intelektualna i fizyczna
20. Metoda Dennisona
21. Trudności wynikające z wad rozwoju
22. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej
23. Modele wychowawcze a wpływ na stan naszego zdrowia fizycznego i psychicznego

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie Fryzjer Szkoła przyjazna rodzicom Centrum Kształcenia Zacisze Lidia Dąbrowa Warszawa

Centrum Kształcenia ZACISZE
ul. Radzymińska 242
03-674 Warszawa

tel./fax.: 22 678 60 56

e-mail: sekretariat@ckzacisze.edu.pl
www:

NR KONTA:
71 1140 2004 0000 3102 7430 4172