Szkoły Policealne, Kursy i Szkolenia - zadzwoń 22 678 60 56

Kursy fryzjerskie Warszawa Darmowe Szkoły Policealne Warszawa Szkoła Policealna

Szkoły Policealne

Szkoły Policealne są szkołami przeznaczonymi dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale nie jest wymagany zdany egzamin maturalny. W naszych szkołach oferujemy bardzo bogaty tematycznie program nauczania, obejmujący wiele różnych kierunków i specjalizacji.

W skład oferty studium Centrum Kształcenia Zacisze wchodzą:

Szkoły Policealne:

1 – roczne (specjalista)

2 – letnie, 1 - roczne (technik)

Czas trwania: 2 semestry

Czas trwania: od 2 do 4 semestrów

Tryb:

- zaoczny : co drugi weekend sobota i niedziela

- wieczorowy: co drugi tydzień 2 - 3 dni

Tryb:

- zaoczny : co drugi weekend sobota i niedziela

- wieczorowy: co drugi tydzień 2 - 3 dni

Dokumenty:

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)

- 1 zdjęcie (legitymacyjne)

- Xero dowodu osobistego

- Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

- Płatność pierwszej raty czesnego w wysokości 150 zł przy zapisie

Dokumenty:

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)

- 3 zdjęcia (legitymacyjne)

- Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,

- Xero dowodu osbistego,

- Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Szkoła bez uprawnień szkół publicznych

Szkoła z uprawnieniami szkół publicznych

Słuchacz otrzymuje:

- zaświadczenia do ZUS i inne

- Świadectwo na druku wewnętrznym szkoły

Słuchacz otrzymuje:

- zaświadczenia do ZUS i inne

- legitymację uprawniającą do zniżek

- Świadectwo na druku państwowym

Sprawdź dostępne kierunki

Sprawdź dostępne kierunki


Rekrutacja trwa bez przerwy przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się dwa razy w roku, w lutym i w październiku.

System nauczania: dzienny, wieczorowy i zaoczny średnio 2 razy w miesiącu.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie Fryzjer Szkoła przyjazna rodzicom Centrum Kształcenia Zacisze Lidia Dąbrowa Warszawa

Centrum Kształcenia ZACISZE
ul. Radzymińska 242
03-674 Warszawa

tel./fax.: 22 678 60 56

e-mail: sekretariat@ckzacisze.edu.pl
www:

NR KONTA:
94 1950 0001 2006 0339 2964 0002

profil Facebook